هاست لینوکس استاندارد و حرفه ای

محل دیتا سنتر کشور آلمان می باشد

P100 - صد مگ هاست استاندارد

مناسب برای سایت های با بازدید کم و استاندارد با قیمت ارزان و کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس استاندارد
ميزان فضا 100 MB
پهناي باند(ماهيانه) 10,000 MB
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL عدد 2
تعداد Parked Domain عدد 1
تعداد Add on Domain ندارد
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P300 - سیصد مگ هاست استاندارد

مناسب برای سایت های با بازدید کم و استاندارد با قیمت ارزان و کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس استاندارد
ميزان فضا 300 MB
پهناي باند(ماهيانه) 10,000 MB
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL عدد 6
تعداد Parked Domain عدد 2
تعداد Add on Domain ندارد
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P500 - پانصد مگ هاست استاندارد

مناسب برای سایت های با بازدید کم و استاندارد با قیمت ارزان و کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس استاندارد
ميزان فضا 500 MB
پهناي باند(ماهيانه) 20,000 MB
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL عدد 10
تعداد Parked Domain عدد 3
تعداد Add on Domain ندارد
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P1G - یک گیگ هاست حرفه ای

مناسب برای سایت های با بازدید استاندارد و حرفه ای با قیمت ارزان و امکانات بسیار زیاد کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس حرفه ای
ميزان فضا 1,000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P2G - دو گیگ هاست حرفه ای

مناسب برای سایت های با بازدید استاندارد و حرفه ای با قیمت ارزان و امکانات بسیار زیاد کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس حرفه ای
ميزان فضا 2,000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P5G - پنج گیگ هاست حرفه ای

مناسب برای سایت های با بازدید استاندارد و حرفه ای با قیمت ارزان و امکانات بسیار زیاد کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس حرفه ای
ميزان فضا 5,000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 1
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P10G - ده گیگ هاست حرفه ای

مناسب برای سایت های با بازدید استاندارد و حرفه ای با قیمت ارزان و امکانات بسیار زیاد کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس حرفه ای
ميزان فضا 10,000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 2
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند
P20G - بیست گیگ هاست حرفه ای

مناسب برای سایت های با بازدید استاندارد و حرفه ای با قیمت ارزان و امکانات بسیار زیاد کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
امکانات هاست لينوکس حرفه ای
ميزان فضا 20,000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain عدد 2
هزینه نصب رایگان
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

  • وردپرس، جوملا، اپن کارت و ... قابليت نصب انواع CMS مانند