یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی 1 گیگ رم
رم: 1 گیگ
فضا: 50 گیگ
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
ترافیک : نامحدود
پورت 1 گیگ
پنل ریبوت:‌بله
کشور: آلمان
300,000 ریال ماهانه
800,000 ریال سه ماهه
1,450,000 ریال شش ماهه

سرور مجازی - سرور 2 گیگ رم
رم: 2 گیگ
فضا: 70 گیگ
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
ترافیک : نامحدود
پورت 1 گیگ
پنل ریبوت:‌بله
کشور: آلمان
450,000 ریال ماهانه
1,300,000 ریال سه ماهه
2,450,000 ریال شش ماهه

سرور مجازی 4 گیگ رم
رم: 4 گیگ
فضا: 100 گیگ
سی پی یو: Intel® Core™ i7-6700
ترافیک : نامحدود
پورت 1 گیگ
پنل ریبوت:‌بله
کشور: آلمان
850,000 ریال ماهانه
2,450,000 ریال سه ماهه
4,800,000 ریال شش ماهه