هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا

هاست لینوکس پربازدید تاراز خدمتی حرفه ای برای آنان که می خواهند در دنیای مجازی حرفه ای باشند.

هاست پربازدید Pro500

هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا
امکانات
ميزان فضا 500 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain نامحدود
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

هاست پربازدید Pro1G

هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا
امکانات
ميزان فضا 1000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain نامحدود
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

هاست پربازدید Pro2G

هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا
امکانات
ميزان فضا 2000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain نامحدود
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

هاست پربازدید Pro5G

هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا
امکانات
ميزان فضا 5000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain نامحدود
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي

هاست پربازدید Pro10G

هاست لینوکس سی پنل ایران با سرعت ۵ برابر هاست های معمولی مخصوص سایت های با بازدید بالا
امکانات
ميزان فضا 10000 MB
پهناي باند(ماهيانه) نامحدود
پنل محبوب سي پنل , cpanel
 تعداد My SQL نامحدود
تعداد Parked Domain نامحدود
تعداد Add on Domain نامحدود
سایر امکانات نامحدود
تهيه پشتيباني هفتگي