فضای پشتیبان

10 گیگ هاست پشتیبان

مناسب برای بکاپ گیری از سرور شما با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب دایرکت ادمین با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
میزان فضا 10 گیگ
پهنای باند(ماهیانه) 70 گیگ
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain یک عدد
تعداد Add on Domain ندارد
FTP یک عدد
نصب سایت ساز نداد
تهیه پشتیبانی ندارد

20 گیگ هاست پشتیبان

مناسب برای بکاپ گیری از سرور شما با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب دایرکت ادمین با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
میزان فضا 20 گیگ
پهنای باند(ماهیانه) 100 گیگ
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain یک عدد
تعداد Add on Domain ندارد
FTP یک عدد
نصب سایت ساز نداد
تهیه پشتیبانی ندارد

50 گیگ هاست پشتیبان

مناسب برای بکاپ گیری از سرور شما با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب دایرکت ادمین با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
میزان فضا 50 گیگ
پهنای باند(ماهیانه) 250 گیگ
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain یک عدد
تعداد Add on Domain ندارد
FTP یک عدد
نصب سایت ساز نداد
تهیه پشتیبانی ندارد

35 گیگ هاست پشتیبان

مناسب برای بکاپ گیری از سرور شما با قیمت ارزان و کنترل پنل محبوب دایرکت ادمین با کیفیت عالی با آپتایم ۹۹%
میزان فضا 35 گیگ
پهنای باند(ماهیانه) 170 گیگ
پنل محبوب سی پنل
تعداد My SQL ندارد
تعداد Parked Domain یک عدد
تعداد Add on Domain ندارد
FTP یک عدد
نصب سایت ساز نداد
تهیه پشتیبانی ندارد